Polityka prywatności

 

Informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cukiernia Magosz Maria Magosz NIP 7561000194 z siedzibą w 47-300 Krapkowice, ul Prudnicka 31, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

 

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).lub krótko RODO art. 6

 

4) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

 

5) posiada Pani/Pan prawo do:
· żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

· wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
· przenoszenia danych,
· wniesienia skargi do organu nadzorczego,
· cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 

7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane beda przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.